Podczas wizyty pacjenta przeprowadzam szczegółowy wywiad lekarski i pełne badanie okulistyczne obejmujące m.in. badanie ostrości wzroku, dobór korekcji okularowej, badanie biomikroskopowe przedniego odcinka oka, badanie dna oka  po rozszerzeniu źrenic kroplami ( ocena nerwu wzrokowego, plamki żółtej i obwodu siatkówki ) oraz badanie refrakcji rzeczywistej po porażeniu akomodacji ( podanie kropli rozszerzających źrenice i zaburzających widzenie na około 2 – 10 godzin ).

Wykonuję dobór koniecznej korekcji okularowej lub soczewkowej ( nie wydaję soczewek próbnych,w razie potrzeby nauka zakładania w Optyku ul. Kopisto 2 ), wykonuję diagnostykę chorób okulistycznych i kwalifikacje do ewentualnych zabiegów laserowych lub mikrochirurgicznych. Zalecam i monitoruję leczenie, wydaję konieczne skierowania. Jeśli pacjent wymaga wysokospecjalistycznej diagnostyki wykonuję dodatkowo OCT – tomografię włókien nerwu wzrokowego, komórek zwojowych siatkówki, morfologi plamki żółtej siatkówki, kąta przesączania, rogówki i tęczówki.

Wydaję dodatkowo  zaświadczenia dla lekarzy innych specjalności odnośnie stanu okulistycznego, wypełniam potrzebne wnioski,  Posiadam 20 letnie doświadczenie w diagnostyce, monitorowaniu, leczeniu zachowawczym i laserowym w okulistyce ( o mnie ).

mapa online