Oferuję swoim pacjentom kilkunastoletnie doświadczenie , możliwość obszernej diagnostyki, monitorowania i leczenia jaskry.

Wykonuję diagnostykę w kierunku jaskry, leczenie zachowawcze i laserowe.

OCT – tomografia – analiza nerwu wzrokowego , ocena grubości warstwy włókien nerwowych nerwu wzrokowego, monitorowanie ubytku komórek zwojowych siatkówki, ocena głębokości komory przedniej oka i szerokości kąta przesącznia, pomiary grubości rogówki (pachymetria)

  •  OCT tomografia najwyższej czułości – nerwów wzrokowych, komórek zwojowych siatkówki, plamki żółtej, przedniego odcinka oka – tel. 607 266 811

Jaskra to choroba ,której istotą jest charakterystyczne uszkodzenie nerwu wzrokowego, nazywane  neuropatią jaskrową. Uszkodzenie to objawia się postępującym ograniczeniem pola widzenia.

Leczenie jaskry; farmakologiczne, laseroterotrapia, operacja z wytworzeniem przetoki

Każdy pacjent po 40 roku życia  powinien zgłosić się do okulisty na pomiar ciśnienia w gałce ocznej oraz stereoskopowe badanie dna oka!!!


W przypadku braku podjęcia systematycznego leczenia, jaskra prowadzi do całkowitej i nieodwracalnej ślepoty !!!

Rodzaje jaskry ;

Jaskra otwartego kąta – najczęstsza , podstępnie , bezobjawowo , nieodwracalnie uszkadzająca nerw wzrokowy. Może przebiegać z wysokim lub normalnym ciśnieniem w gałce ocznej.

pierwotna
barwnikowa
pseudozłuszczeniowa
zapalna
posterydowa
erytrocytarna
„komórek cieni”
neowaskularna
fakolityczna

Jaskra zamykającego się kąta -rzadsza , objawiająca się ostrymi lub podostrymi atakami wzrostu ciśnienia w gałce ocznej ,rozpierającym bólem oka i głowy , wymiotami, pogorszeniem ostrości widzenia.

pierwotna
pozapalna
pourazowa
fakomorficzna
neowaskularna

Jaskra zamykającego się kąta jest spowodowana taką budową oka, w której miejsce odpływu cieczy wodnistej, czyli tzw. Kąt przesączania jest anatomicznie wąski. W tych przypadkach, szczególnie przy rozszerzeniu źrenicy w ciemności, niekiedy wskutek zdenerwowania, a także po niektórych lekach, może dochodzić do całkowitego zamknięcia wąskiego kąta przesączania.
Występuje wtedy ostry atak jaskry, w czasie którego ciśnienie w oku wzrasta do wartości wielokrotnie przekraczających poziom prawidłowy.

Jaskra otwartego kąta – kąt przesączania w oku jest otwarty ,a przyczyna neuropatii jaskrowej może tkwić nie tylko w zbyt wysokim dla danej gałki ocznej ciśnieniu, ale również w krążeniu krwi w obrębie gałki.
Cokolwiek jest przyczyną postępującego uszkodzenia jaskrowego nerwu wzrokowego, możemy mu zapobiec poprzez obniżanie ciśnienia w gałce.

CEL ; Osiągnięcie ciśnienia docelowego , dającego zahamowanie postępu choroby oraz zahamowanie progresji ubytków jaskrowych w polu widzenia.