Doświadczenie zawodowe – 20 lat

Dr n. med.   Katarzyna Rusin-Kaczorowska
Specjalista Okulistyki

1997 r     Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie .
1999 r. –  staż podyplomowy  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie
1999 – 2005 r. – staż specjalizacyjny
Klinika Okulistyki w Warszawie  pod kierunkiem prof. Jerzego Szaflika
Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa – Klinika Okulistyki  pod kierunkiem prof. Mirosławy Grałek
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie – Oddział Okulistyczny
2010 – 2014    Studia Doktoranckie na  Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
od 2010 roku    współpraca z   Kliniką Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – pod kierunkiem Prof.dr hab.n.med. Romana Gosia   i  obecnie  Prof.dr hab.n.med. Piotra Jurowskiego
2016 r   Obrona rozprawy doktorskiej    w dziedzinie okulistyki, z zakresu laseroterapii okulistycznej  –   pod kierunkiem  Prof.dr hab.n.med. Piotra Jurowskiego,     Recenzenci : Prof.dr hab.n.med. Grażyna Malukiewicz i Prof.dr hab.n.med. Ewa Proniewska – Skrętek
Praca:
od 1999 do 2008  Oddział Okulistyczny WSS w Rzeszowie
od 2008  do 2012  Oddział Okulistyczny PSS w Stalowej Woli

od 2013 do 2016 r  Oddział Okulistyczny WS w Tarnobrzegu

od 2005 do 2012 r Centrum Medyczne „Medicor” Rzeszów  ,  NZOZ „Centromed” Tyczyn
od 2004 r.
Poradnia Leczenia   Jaskry   i    Schorzeń Naczyniowych Siatkówki (diagnostyka , leczenie , laseroterapia) – obecnie SENSOR ul. GRANICZNA 1 B     Rzeszów
Poradnia Okulistyczna Dziecięca 
NZOZ „ Visum clinik” Rzeszów – WSPÓŁPRACA ZAKOŃCZONA
NZOZ  „VISION-R”  www.gabinetysensor.pl
GABINETY LEKARSKIE ” SENSOR ”  www.gabinetysensor.pl

Od 20 lat regularnie uczestniczę w konferencjach i kursach specjalistycznych 

Zjazdach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Sympozjonach Retinologicznych

Sympozjach Szklistkowo-Siatkówkowych

Sympozjach Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO

Łódzkich Forach Okulistycznych

Międzynarodowych Sympozjach „Okulistyka-nowe terapie”

Międzynarodowych Sympozjach Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej PTO

Sympozjach Stowarzyszenia AMD

Warsztatach Chirurgii Okulistycznej

Sympozjach Sekcji Jaskry PTO

Annual Meeting American Academy of Ophthalmology New Orleans 2007

European Glaucoma Society- Berlin 2008

Case Reports Ophtalmology Conference Network

Konferencjach „Postępy w diagnostyce i terapii rogówki”

Konferencjach ” Terapie złożone”

Konferencjach ” Kontrowersje farmakoterapii i chirurgii”

ESCRS  Paris 2010

Odbyłam kursy z zakresu ;

mikrochirurgii zaćmy /wed-lab/ ,

iniekcji wewnątrzgałkowych ,

diagnostyki ultrasonograficznej ,

chirurgii odwarstwienia siatkówki,

diagnostyki i leczenia degeneracji plamki,

laseroterapii siatkówki ,

retinopatii wczesniaków

doboru soczewek kontaktowych

optycznej koherentnej tomografii     i  wiele innych.