Oferuję swoim pacjentom kilkunastoletnie doświadczenie , możliwość obszernej diagnostyki, monitorowania i leczenia jaskry.

Wykonuję diagnostykę w kierunku jaskry, leczenie zachowawcze i laserowe.

OCT – tomografia – analiza nerwu wzrokowego , ocena grubości warstwy włókien nerwowych nerwu wzrokowego, monitorowanie ubytku komórek zwojowych siatkówki, ocena głębokości komory przedniej oka i szerokości kąta przesącznia, pomiary grubości rogówki (pachymetria)

  •  OCT tomografia najwyższej czułości – nerwów wzrokowych, komórek zwojowych siatkówki, plamki żółtej, przedniego odcinka oka – tel. 607 266 811

Perymetria komputerowa Humphrey’a              Tonometria indukcyjna   lub   ORA

Jaskra to choroba ,której istotą jest charakterystyczne uszkodzenie nerwu wzrokowego, nazywane  neuropatią jaskrową. Uszkodzenie to objawia się postępującym ograniczeniem pola widzenia.

Leczenie jaskry; farmakologiczne, laseroterotrapia, operacja z wytworzeniem przetoki

Każdy pacjent po 40 roku życia  powinien zgłosić się do okulisty na pomiar ciśnienia w gałce ocznej oraz stereoskopowe badanie dna oka!!!


W przypadku braku podjęcia systematycznego leczenia, jaskra prowadzi do całkowitej i nieodwracalnej ślepoty !!!

Rodzaje jaskry ;

Jaskra otwartego kąta – najczęstsza , podstępnie , bezobjawowo , nieodwracalnie uszkadzająca nerw wzrokowy. Może przebiegać z wysokim lub normalnym ciśnieniem w gałce ocznej.

pierwotna
barwnikowa
pseudozłuszczeniowa
zapalna
posterydowa
erytrocytarna
„komórek cieni”
neowaskularna
fakolityczna

Jaskra zamykającego się kąta -rzadsza , objawiająca się ostrymi lub podostrymi atakami wzrostu ciśnienia w gałce ocznej ,rozpierającym bólem oka i głowy , wymiotami, pogorszeniem ostrości widzenia.

pierwotna
pozapalna
pourazowa
fakomorficzna
neowaskularna

Jaskra zamykającego się kąta jest spowodowana taką budową oka, w której miejsce odpływu cieczy wodnistej, czyli tzw. Kąt przesączania jest anatomicznie wąski. W tych przypadkach, szczególnie przy rozszerzeniu źrenicy w ciemności, niekiedy wskutek zdenerwowania, a także po niektórych lekach, może dochodzić do całkowitego zamknięcia wąskiego kąta przesączania.
Występuje wtedy ostry atak jaskry, w czasie którego ciśnienie w oku wzrasta do wartości wielokrotnie przekraczających poziom prawidłowy.

Jaskra otwartego kąta – kąt przesączania w oku jest otwarty ,a przyczyna neuropatii jaskrowej może tkwić nie tylko w zbyt wysokim dla danej gałki ocznej ciśnieniu, ale również w krążeniu krwi w obrębie gałki.
Cokolwiek jest przyczyną postępującego uszkodzenia jaskrowego nerwu wzrokowego, możemy mu zapobiec poprzez obniżanie ciśnienia w gałce.

CEL ; Osiągnięcie ciśnienia docelowego , dającego zahamowanie postępu choroby oraz zahamowanie progresji ubytków jaskrowych w polu widzenia.